cwnetwerk.nl

CWNetwerk zorgt voor een snel en goedkoop communicatienetwerk -Internet- voor Centraal Wonen Projecten in Nijmegen. CWNetwerk faciliteert de communicatiemedia -glasvezel- en netwerkapparatuur en organiseert het financiële beheer.

Stichting CWNetwerk is een Non-Profit organisatie. Het is een gezamenlijk project van CW Kastanjehof, CW Mozaïek, Stichting de Refter en CW Opaalstraat. Sinds 2015 maakt ook Stichting KIFI (met bewoners op het terrein van Kinderdorp Neerbosch) deel uit van CWNetwerk.  We zijn bereid andere Centraal Wonen projecten te adviseren.

Het concept van CWNetwerk verwezenlijkt netwerk dat eenvoudig te gebruiken is voor de bewoners met een veelheid aan mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan langer zelfstandig wonen door direct contact via Internet, het delen van printers of het gezamenlijk inkopen van (digitale) diensten.

Onze bewoners hebben het eigen beheer over het netwerk, en daarmee de keuzevrijheid te bepalen welke organsatie hen welke diensten levert.