Over cwnetwerk

Stichting Centraal Wonen Netwerk, CWNetwerk, stelt zich ten doel om telecommunicatiemiddelen te faciliteren aan deelnemende bewonersgroepen zodat zij zich met elkaar en via Internet kunnen verbinden. CWNetwerk is actief in de omgeving van Nijmegen. CWNetwerk is als non-profit organisatie in 2009 opgericht door stichting de Refter, CWKastanjehof, CWMozaiek en CWOpaalstraat. We zijn bereid ook andere bewonersgroepen te adviseren.

Het bestuur van CWNetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende bewonersgroepen.

CWNetwerk is uitsluitend eigenaar van centrale infrastructuur ter onderlinge verbinding van de deelnemende organisaties en verzorgt hiervan de financiële exploitatie. Als infrastructuur kunt u denken aan de glasvezels en de core-switches om de woonprojecten fysiek met elkaar te koppelen, maar ook aan de centrale routers, servers en UPS’en. Voor de realisatie van netwerkverbindingen op een individueel woonproject met de centrale infrastructuur (core-switch) is het woonproject zelf verantwoordelijk.

CWNetwerk is uitsluitend verantwoordelijk (eigenaarschap) voor tastbare zaken van de centrale infrastructuur als glasvezels, netwerkapparatuur, computers en UPS’en. Deze vereniging wordt gedragen door individuele bewoners afkomstig van de deelnemende organisaties.

Voor de glasvezelverbinding participeert CWNetwerk binnen stichting TeleMANN. Deze stichting beheert een regionaal glasvezelnetwerk uitsluitend gericht op non-profit instellingen. TeleMANN is opgericht door de gemeente Nijmegen en de Radboud Universiteit. Organisaties zoals scholen, zorg- en sportinstellingen, bibliotheken en musea, andere gemeentes in de omgeving van Nijmegen en ziekenhuizen nemen nu deel aan TeleMANN.

CWNetwerk factureert aan de deelnemende woonorganisatie op basis van het aantal wooneenheden. De deelnemende woonorganisatie kiest zelf hoe zij deze kosten aan indivivuele gebruikers doorberekent. Of zij dat via de service kosten doen of anderszins, dat is een zaak van de woon-organisatie zelf. Het al dan niet verhuurd zijn van een wooneenheid, of de mate van gebruik van een netwerkaansluiting heeft géén invloed op het door CWNetwerk te factureren bedrag. Het bedrag dat CWNetwerk factureert is gebaseerd op 15 euro per maand per wooneenheid.

De Stichting CWNetwerk bekostigde via crowd-funding onder de bewoners de aanvangsinvestering van ongeveer € 140.000. Er werd voorzien in een afbetalingstermijn van 15 jaar. Een aansluiting kost 15 euro per maand. Daarvan geeft CWNetwerk ongeveer 25 % weer uit aan het rente over en afbetalen van de leningen voor de infrastructuur, ongeveer 25 % aan de internet-feed (het internet-signaal), 25 % aan beheerskosten en de rest aan organisatie-kosten (waaronder een vergoeding aan Telemann).

Het beheer wordt gedaan in twee lagen: op elke locatie is een eerstelijns medewerker, een bewoner die als vraagbaak dienst doet. Bij storingen die door hem of haar niet direct verholpen kunnen wroden belt de eerstelijns medewerker met de netwerkbeheerder.

Het hele plan, ontwerp en de gehele financiering van de glasvezels en netwerkapparatuur is gedaan door de bewoners zelf!

Initiatiefnemers in dit project zijn:
Johan van de Bor
Marc Fokker
Jan Siem Schoorl